Omgeving spanbroek

Inschrijven fase 3

Een nieuwe verkoopfase is van start gegaan

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

U heeft de verkoopinformatie ontvangen en interesse in een vrijesector kavel uit het plan Heerenweide eiland 3.

Als uw voorkeur uitgaat naar een bepaald kavelnummer in deze fase, dan kunt u ons dat via onderstaand inschrijfformulier kenbaar maken.

Goed om te weten

Om in aanmerking te komen dient dit formulier voor of uiterlijk op woensdag 17 juli 2019 om 12.00 uur in ons bezit te zijn. U ontvangt hiervoor van Taams Makelaars en Taxateurs een ontvangstbevestiging.

Vanaf donderdag 18 juli a.s. wordt u door een van de makelaars gebeld over de toewijzing. De kavels worden toegewezen middels het toewijzingsbeleid van de ontwikkelaar en de gemeente.

Inschrijving bij officiële start verkoop

De uiterlijke inschrijftermijn om deel uit te maken van de loting is woensdag 17 juli 2019 om 12:00 uur. Alle inschrijfformulieren, die na de sluitingstermijn worden ingeleverd, worden niet in de loting meegenomen. Alle online ingevulde inschrijfformulieren worden gecontroleerd door de makelaar. Indien een inschrijfformulier niet volledig of onjuist is ingevuld, kan deze als ongeldig worden verklaard. Als de makelaar tijdig ontdekt dat de inschrijving onvolledig is, probeert zij contact met u op te nemen, echter ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de inschrijver zelf. Per huishouden mag er één keer worden ingeschreven. Blijkt dat u meerdere keren heeft ingeschreven, dan komt de inschrijving te vervallen. Op het inschrijfformulier kunt u 13 voorkeurskavels aangeven, dit geeft u aan door middel van de keuzeblokken in het formulier, het formulier wordt ongeldig verklaard wanneer u meermaals dezelfde kavel invult.

De prijzen genoemd tijdens de officiële start verkoop zijn bindend.

De inschrijving voor de kavels is gesloten.
Voor meer informatie over deze fase kunt u contact opnemen met Taams Makelaars en Taxateurs: info@taamsmakelaardij.nl​