Omgeving spanbroek

Inschrijven fase 3

Een nieuwe verkoopfase is van start gegaan

Waar gaat uw voorkeur naar uit?

U heeft de verkoopinformatie ontvangen en interesse in een projectmatige woning uit het plan Heerenweide fase 3B-36.

Als uw voorkeur uitgaat naar een bepaald woningtype/bouwnummer in deze fase, dan
kunt u ons dat via onderstaand inschrijfformulier kenbaar maken.

Goed om te weten

Om in aanmerking te komen dient dit formulier voor of uiterlijk op maandag 3 juni 2019 om 12.00 uur in ons bezit te zijn. U ontvangt hiervoor van ons een ontvangstbevestiging.

Vanaf dinsdag 4 juni a.s. wordt u door een van de makelaars gebeld over de toewijzing. De woningen worden toegewezen middels het toewijzingsbeleid van de ontwikkelaar.

Inschrijving bij officiële start verkoop
De uiterlijke inschrijftermijn om deel uit te maken van de loting is maandag 3 juni 2019 om 12:00 uur. Alle inschrijfformulieren, die na de sluitingstermijn worden ingeleverd, worden niet in de loting meegenomen. Alle online ingevulde inschrijfformulieren worden gecontroleerd door de makelaar en ontwikkelaar. Indien een inschrijfformulier niet volledig of onjuist is ingevuld, kan deze als ongeldig worden verklaard. Als de makelaar tijdig ontdekt dat de inschrijving onvolledig is, probeert zij contact met u op te nemen, echter ligt de verantwoordelijkheid uiteindelijk bij de inschrijver zelf.
Per huishouden mag er één keer worden ingeschreven. Blijkt dat u meerdere keren heeft ingeschreven, dan komt de inschrijving te vervallen. Op het inschrijfformulier kunt u 4 voorkeurswoningen aangeven, dit geeft u aan door middel van de keuzeblokken in het formulier, het formulier wordt ongeldig verklaard wanneer u meermaals dezelfde woning invult.
De prijzen eerder genoemd in de voorinschrijving komen te vervallen. De prijzen genoemd tijdens de officiële start verkoop zijn bindend.

Het is niet meer mogelijk om u in te schrijven. De loting van fase 3B heeft op 3 juni plaatsgevonden.